Spotkanie o Lokalnej Strategii Rozwoju – poniedziałek 5 września o 16:00

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza do udziału 5 września o 16:00 w Porcie Kultury Tykocin w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej.Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zostanie wypracowana w oparciu o włączenie w ten proces społeczności lokalnej – przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego oraz gospodarczego.Na spotkanie zapraszamy: mieszkańców gmin z obszaru naszego LGD (Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki i Zawady), lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszych wsi, będą odpowiedzią na zmieniające się potrzeby oraz wyzwania potęgowane przez zmiany społeczno-demograficzne i gospodarcze – innowacje, cyfryzację, wpływ na środowisko i klimat, wyludnianie i starzenie się społeczeństwa oraz partnerstwo w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości.Chcielibyśmy uwzględnić Państwa sugestie i pomysły, tak aby środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich jak najlepiej zaspokoiły potrzeby różnych grup społecznych.Program spotkań:1. Wprowadzenie.2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD.3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD.4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD.5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR.6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR.7. Podsumowanie spotkania.Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej działanie: 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze II” objętego PROW na lata 2014-2020.Więcej szczegółów pod numerami telefonu – 601 890 186, 601 890 187 lub na e-mailbiuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza do udziału 5 września o 16:00 w Porcie Kultury Tykocin w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej. Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zostanie wypracowana w oparciu o włączenie w ten proces społeczności lokalnej – przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego oraz gospodarczego. Na spotkanie zapraszamy: mieszkańców gmin z obszaru naszego LGD (Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki i Zawady), lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru. Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszych wsi, będą odpowiedzią na zmieniające się potrzeby oraz wyzwania potęgowane przez zmiany społeczno-demograficzne i gospodarcze – innowacje, cyfryzację, wpływ na środowisko i klimat, wyludnianie i starzenie się społeczeństwa oraz partnerstwo w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Chcielibyśmy uwzględnić Państwa sugestie i pomysły, tak aby środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich jak najlepiej zaspokoiły potrzeby różnych grup społecznych. Program spotkań: 1. Wprowadzenie. 2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD. 3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD. 4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD. 5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR. 6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR. 7. Podsumowanie spotkania. Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej działanie: 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze II” objętego PROW na lata 2014-2020. Więcej szczegółów pod numerami telefonu – 601 890 186, 601 890 187 lub na e-mail biuro@stowarzyszenienarew.org.pl
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status