80 rocznica wywózki mieszkańców Tykocina do obozów koncentracyjnych

Serdecznie zapraszamy na Uroczystości związane z 80. Rocznicą Wywózki Mieszkańców Tykocina do niemieckich obozów koncentracyjnych, które odbędą się w poniedziałek 27 maja 2024 r.

27 maja 1944 r. Niemcy aresztowali i wywieźli do obozów koncentracyjnych prawie wszystkich dorosłych mieszkańców Tykocina. W opustoszałym miasteczku pozostali tylko starsi ludzie i małe dzieci. Tą tragedią jest dotknięta obecnie prawie każda tykocińska rodzina. Liczby zadecydowały o rozmiarze dramatu: z aresztowanych ok. 400 osób w obozach zginęła prawie połowa, w tym 70% mężczyzn i 20% kobiet. Z 70 wywiezionych małżeństw, wróciło jedynie 18, w 7 przypadkach zginęli oboje małżonkowie.

Pamięć o tragicznym wydarzeniu trwa w następnych pokoleniach.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status