Akwareliści w Tykocinie

Publikacja „Akwareliści w Tykocinie” prezentuje prace powstałe na plenerach zorganizowanych w Tykocinie w 2020 i 2021 przez Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich przy wsparciu logistycznym Portu Kultury Tykocin. Dziękuję wszystkim Artystom, którzy poświęcili czas na sportretowanie jednego z najstarszych miast Podlasia w nietuzinkowy sposób. Wielość i różnorodność przedstawień, różne poetyki, ujęcia, kolorystyki budują złożony obraz miasteczka skarbnicy zabytków, są jak ono samo – palimpsestowe, wielokulturowe, wielojęzyczne i otoczone bujną nadnarwiańską przyrodą.

Link do publikacji: https://tiny.pl/99jdk

Dziękujemy Narodowemu Centrum Kultury za wsparcie tegorocznego pleneru dzięki dotacji z programu „Kultura Interwencje 2021”.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status