Port Kultury Tykocin

Port Kultury Tykocin

jest instytucją kultury zorganizowaną przez gminę Tykocin. Zajmujemy się animacją kultury, sportu oraz wspieraniem rozwoju turystyki. Organizujemy duże imprezy, jak Dni Tykocina, Tykocińską Biesiadę Miodową czy Szturm Zamku w Tykocinie. Zapraszamy do współpracy!
Budynek Centrum Kultury w Tykocinie ul. Złota 2
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status