Ustanowienie Orderu Orła Białego na Zamku w Tykocinie

Aktorzy TTA wraz z rekonstruktorami z Komputowej odtworzyli wydarzenia sprzed trzystu lat.

Król Polski August II Mocny z dynastii Wettinów ustanowił na Zamku w Tykocinie Order Orła Białego.

Czy może być lepsze miejsce do organizacji takiej rekonstrukcji?

Więcej na temat wydarzenie na FU Urzędu Miejskiego: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063724690096

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status